Spoločenstvo vlastníkov bytov, kpt. Nálepku 102/35